Pomáhame myšlienkam rásť

Limerock Advisory pôsobí na poli transakčného poradenstva a kombinuje dlhoročné skúsenosti z oblasti finančného poradenstva, korporátneho a investičného bankovníctva a rizikového kapitálu.

 • Mergers & Acquisitions

  Poskytujeme poradenstvo pri transakciách pre spoločnosti, ktoré majú záujem o rast prostredníctvom akvizícií, a tiež pre majiteľov spoločností, ktorí realizujú ich predaj.

 • Dlhové financovania

  Klienti využívajú naše služby, keď realizujú financovanie pomocou rôznych dlhových nástrojov. Poskytujeme im konzultácie ohľadne posúdenia realizovateľnosti financovania a bankovateľnosti projektov a pripravujeme pre nich návrh vhodného mixu a štruktúry dlhového financovania.

 • Rizikový kapitál

  Pridružené spoločnosti Limerocku a jeho partnerov sa zaoberajú investovaním formou rizikového kapitálu do prevažne technologických a inovatívnych spoločností.

 • Poradenstvo pri projektoch

  Poskytujeme komplexné služby finančného poradenstva v oblastiach projektového financovania, projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a finančného modelovania.

 

Telefón:  +421 914 320 062

Email:     office@limerock.sk

 • Facebook Sociální Icon
 • LinkedIn Sociální Icon

Limerock Advisory, s.r.o.

Paulínyho 8

811 02 Bratislava

Slovenská republika