Rizikový kapitál

Dcérska spoločnosť Limerock Fund Manager je registrovaný správca alternatívneho investičného fondu a na základe mandátu od Európskeho investičného fondu (EIF) spravuje fond rizikového kapitálu (JEREMIE Co-Investment Fund), ktorého zameraním bola kapitálová podpora prevažne technologických a inovatívnych spoločností.

Ko-investičný fond iniciatívy JEREMIE počas roka 2016 ukončil svoju investičnú fázu, avšak naďalej spravujeme portfólio existujúcich investícií.

Našim schopnostiam a princípom morálnej integrity dôverujú v oblasti investovania podnikatelia, investori a verejné inštitúcie. Do všetkých realizovaných investícií sme popri kapitáli pod našou správou zapojili aj významné dalšie súkromné zdroje, pričom Limerock aj naďalej využíva tieto skúsenosti a aktívne pomáha iným zaujímavým technologickým projektom a spoločnostiam pri získavaní kapitálu na ich ďalší rozvoj.

Naše priame skúseností z oblasti venture capital a private equity predstavujú v investičnej aréne veľkú konkurenčnú výhodu. Pravidelne konzultujeme podnikateľské a investičné plány a príležitostí a pri vybraných klientoch realizujeme mandáty na získavanie ekvitného financovania. Vďaka výbornému poznaniu investorského trhu dokážeme cielene osloviť investorov s vysokou pravdepodobnosťou vzbudenia transakčného záujmu. Sme riadnym členom Slovak Venture Capital & Private Equity Association SLOVCA.

Telefón:  +421 914 320 062

Email:     office@limerock.sk

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon

Limerock Advisory, s.r.o.

Paulínyho 8

811 02 Bratislava

Slovenská republika