top of page
Digital social media
Rizikový kapitál

Dcérska spoločnosť Limerock Fund Manager je registrovaný správca alternatívneho investičného fondu a na základe mandátu od Európskeho investičného fondu spravuje fond rizikového kapitálu (JEREMIE Co-Investment Fund). Ten sa zameriaval na lokálne technologické a inovatívne spoločnosti.

Našim schopnostiam a princípom morálnej integrity dôverujú v oblasti investovania podnikatelia, investori a verejné inštitúcie. Do všetkých realizovaných investícií sme popri kapitáli pod našou správou zapojili aj významné dalšie súkromné zdroje, pričom Limerock aj naďalej využíva tieto skúsenosti a aktívne pomáha iným zaujímavým technologickým projektom a spoločnostiam pri získavaní kapitálu na ich ďalší rozvoj.

Naše priame skúseností z oblasti venture capital a private equity predstavujú v investičnej aréne veľkú konkurenčnú výhodu. Pravidelne konzultujeme podnikateľské a investičné plány a príležitostí a pri vybraných klientoch realizujeme mandáty na získavanie ekvitného financovania. Vďaka výbornému poznaniu investorského trhu dokážeme cielene osloviť investorov s vysokou pravdepodobnosťou vzbudenia transakčného záujmu. 

Robot hand
bottom of page