Naši klienti

Komplexné služby finančného poradenstva sme poskytovali aj týmto partnerom

Telefón:  +421 914 320 062

Email:     office@limerock.sk

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon

Limerock Advisory, s.r.o.

Paulínyho 8

811 02 Bratislava

Slovenská republika