top of page
mj lfm.jpg
Michal Jablonka, PhD.

Michal je zakladajúci partner Limerock Advisory a je zodpovedný za riadenie JEREMIE Co-Investment Fund. Jeho kariéra sa profilovala najmä v oblasti investičného poradenstva, v oblasti venture capital a private equity, v riadení kreditného rizika a v transakčnom poradenstve. Okrem typických zodpovedností investičného bankára sa profiloval aj vo finančnom modelovaní a v projektovom financovaní.

Michal Jablonka je skúsený manažér venture capital a private equity fondov a okrem vyhľadávania investičných príležitostí má bohaté skúsenosti s post-akvizičným manažmentom a administratívou fondu. Získal rozsiahle skúsenosti v oblasti PPP, kde okrem iného pôsobil v slovenských diaľničných PPP projektoch v celkovej hodnote presahujúcej EUR 6 mld.

 

Dlhodobo pracoval v oblasti risk manažmentu segmentu Markets & Banking spoločnosti Citigroup / Citibank. Pracovné skúsenosti nadobudol na pozíciách aj v spoločnostiach Deloitte a Slovak American Enterprise Fund.

Zobrazení Sklad tržních kotací

Michal je držiteľom titulu PhD z Masarykovej univerzity v Brne.

bottom of page