Portfólio fondu

MaxSport

Veľmi úspešný príbeh inovatívnych produktov v kategórii performance food – funkčnej potravy a moderných rýchlych snackov. Výrobky spĺňajúce náročné výživové a chuťové kritériá a pochádzajúce z najkvalitnejších surovín ju pasujú do lídra v kategórii na slovenskom a českom trhu s ďalšími takmer 40 exportnými trhmi.

Runecast Solutions

Runecast poskytuje softvérové riešenie na prediktívnú údržbu prostredia VMware, ktoré kombinuje expertízu tímu, znalostnú databázu VMware, všeobecne akceptované najlepšie praktiky a postupy na zlepšenie bezpečnosti a analyzuje virtuálnu infraštruktúru s cieľom odhaliť potenciálne problémy a porušenia odporúčaných postupov ešte pred tým, ako nastanú výpadky alebo dôjde k narušeniu bezpečnosti. 

RICB

Biotechnologické výskumné laboratórium vyvíjajúce diagnostické prístroje založené na detekovaní proteínov. Spoločnosť vyvinula technológiu IVD (In Vitro Diagnostics) založenú na BIO-FET kremíkovom detekčnom čipe pracujúcom na báze antigénov. Cieľom je potvrdiť koncept ľahko-ovládateľnej a nákladovo-efektívnej meracej súpravy na detekciu onko-markerov.

Gevorkyan

Regionálny líder v oblasti práškovej metalurgie, ktorý pod jednou strechou jedinečným spôsobom kombinuje sintering spolu s modernými technológiami MIM (Metal Injection Moulding) a HIT (Hot Isostatic Pressing). Inovatívnymi riešeniami s vysokou pridanou hodnotou zásobuje najmä spoločnosti pôsobiace v automobilovom, ropnom a ťažiarskom priemysle.

Žltý melón

(iService a.s.)

Portál pre kolektívne pôžičky (Peer to Peer Lending), ktorý pomocou finančných inovácií a vynechávaním zbytočných medzičlánkov umožňuje ľuďom získať nezabezpečené ako aj zabezpečené pôžičky, a na druhej strane poskytuje ľudom s prebytkom finančných prostriedkov investičné príležitosti do novej triedy aktív.

Aykiro

Aykiro je herné štúdio zameriavajúce sa na hry pre smartfóny s veľkou obrazovkou a tablety. Titul, ktorý spoločnosť spustila na platformách iOS a Android platform (Planetstorm: Fallen Horizon) je strategická hra v oblasti sci-fi, ktorá kombinuje moderný herný plán s elementami starších úspešných hier pre osobné počítače.

amena display

Výrobca LED tabúľ a poskytovateľ komplexných riešení v oblasti riadenia davu a dopravy s využitím vlastných bystrých prenosných na diaľku programovateľných informačných tabúľ nezávislých na zdroji energie, ktoré umožňujú aktuálne informovanie veľkého počtu návštevníkov na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a vo vzťahu k doprave. 

jaspravím.sk

(GAMI5 s.r.o.)

Úspešná regionálna platforma zdieľanej ekonomiky pre freelancerov s približne 180,000 používateľmi, kde sa dajú bezpečne predávať a nakupovať najmä služby dodávané prostredníctvom internetu. Je určený hlavne pre firmy, ktoré potrebujú nakúpiť služby ako sú napríklad naprogramovanie webu, SEO optimalizácia, grafický dizajn, preklady ale aj dalšie služby vo viac ako 110 kategóriách. 

Exitované