top of page
Projekty.jpg
Poradenstvo pri projektoch

Poskytujeme komplexné služby finančného poradenstva v oblastiach projektového financovania, projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a finančného modelovania.

Náš tím spolupracuje s investormi na rôznych projektoch v oblasti projektového financovania, ktorým pomáhame s prípravou finančných modelov reflektujúcich najlepšiu prax pri finančnom modelovaní pre tieto transakcie, štruktúrovaním projektov, získavaním dlhového financovania ale aj so samotným riadením a implementáciou projektov smerom na EPC kontraktorov, poisťovateľov, záručné banky, prevádzkovateľov, developerov a iné projektové strany. Participovali sme týmto smerom na veľkom množstve projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku ale aj inde v zahraničí.

 

Máme bohaté skúsenosti aj s prípravou a realizáciou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na strane verejného aj súkromného sektora, doma aj mimo Slovenska. Partneri Limerocku aktívne pôsobili na všetkých slovenských PPP projektoch v oblasti dopravnej infraštruktúry a majú poradenské skúsenosti zo všetkých fáz PPP – tvorili sme metodické dokumenty, projektové zámery, posudzovali uskutočniteľnosť, pripravovali súťažné podklady, riadili proces výberu koncesionárov, asistovali pri closingu aj počas prevádzkovej fázy koncesie a poskytovali sme služby aj pri refinancovaní.

větrné turbíny
bottom of page