top of page
vyhodnocováním údajů
Mergers & Acquisitions

Poskytujeme poradenstvo pri transakciách pre spoločnosti, ktoré majú záujem o rast prostredníctvom akvizícií, a tiež pre majiteľov spoločností, ktorí realizujú ich predaj.

Klientov sprevádzame v transakčnom procese od počiatočných definícií investičných cieľov až po uzatvorenie transakcie. počas vykonávania mandátu pripravíme prvotné posúdenie strategických možností, vypracujeme stratégiu naplnenia transakčných požiadaviek a túto stratégiu aj realizujeme. Pripravíme finančnú a obchodnú due diligence spoločnosti, valuačný model, správu o zisteniach a návrh ďalších krokov. Pracujeme na sell aj buy strane transakcií a máme aktívnu úlohu: klientom dodávame okrem analytických služieb aj podporu pri rokovaniach, riadime prácu iných poradcov a asistujeme pri vysporiadaní transakcie.

Modern Office
bottom of page