top of page
bratislava_8328final.jpg

E-mail:​

Kontaktné informácie

Právne informácie:

Obchodné meno: Limerock Advisory, s.r.o. 

Sídlo: ​Planét 5, 821 09 Bratislava 2

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71624/B

 

Daňové identifikačné údaje:

IČO: 46 092 897

DIČ: 2023235654

IČ DPH: SK2023235654

Kontaktujte nás

Ďakujeme za odoslanie

BAN_4576_DxO-office.jpg

Adresa kancelárie spoločnosti Limerock Advisory:

Paulínyho 8
811 02 Bratislava 1

Slovenská republika

bottom of page