Kontaktné informácie

Telefón:

 

 


E-mail:

Roman Čmelík: +421 948 455 774

Michal Jablonka: +421 914 320 062

Branislav Zlatý: +421 908 436 644

Právne informácie:

Obchodné meno: Limerock Advisory, s.r.o. 

Sídlo: ​Planét 5, 821 09 Bratislava 2

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71624/B

 

Daňové identifikačné údaje:

IČO: 46 092 897

DIČ: 2023235654

IČ DPH: SK2023235654

Bankové spojenie:

IBAN: SK31 0200 0000 0028 7367 7351 (EUR účet)

IBAN: SK07 0200 0000 0029 4220 9253 (CZK účet)

Kontaktujte nás

Adresa kancelárie spoločnosti Limerock Advisory:

Paulínyho 8
811 02 Bratislava 1

Slovenská republika

Telefón:  +421 914 320 062

Email:     office@limerock.sk

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon

Limerock Advisory, s.r.o.

Paulínyho 8

811 02 Bratislava

Slovenská republika