top of page
jaspravim 1.jpg
JEREMIE Co-Investment Fund

 JEREMIE Co-Investment Fund investoval kapitál do súkromných inovatívnych spoločností a podporil portfóliové spoločnosti pri rozvíjaní strategických iniciatív a rozvoji ich prevádzky s cieľom dosiahnuť zhodnotenie investície v dlhodobom rámci. Fond vznikol ako súčasť iniciatívy JEREMIE a poskytoval kapitál spoločnostiam v segmente malého a stredného podnikania.   

Logos 3.jpg

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) bola spoločná iniciatíva Európskej komisie a Európskej investičnej banky s cieľom vylepšiť prístup podnikov v segmente malého a stredného podnikania k zdrojom v rámci štrukturálnych fondov EÚ pre programovacie obdobie 2007 - 2013. JEREMIE umožňoval členským štátom EÚ a regiónom vložiť prostriedky zo štrukturálnych fondov a takisto národné zdroje do holdingových fondov, ktoré mohli flexibilne a inovatívne financovať malé a stredné podniky. Táto iniciatíva mala za cieľ rozvíjať a posilňovať úlohu podnikania v EÚ. 

Projekt bol podporený z Operačného programu výskum a vývoj, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE. 

Na Slovensku riadil iniciatívu JEREMIE Európsky investičný fond pod mandátom od spoločnosti Slovenský záručný a rozvojový fond s.r.o.

bottom of page