top of page
obchodní Handshake
Dlhové financovania

Klienti využívajú naše služby, keď realizujú financovanie pomocou rôznych dlhových nástrojov. Poskytujeme im konzultácie ohľadne posúdenia realizovateľnosti financovania a bankovateľnosti projektov a pripravujeme pre nich návrh vhodného mixu a štruktúry dlhového financovania.

Máme skúsenosti s projektovým aj korporátnym financovaním, s dlhopismi aj s nezaistenými juniornými produktami, pričom dokážeme posúdiť súlad navrhovaných zmluvných podmienok s trhovými štandardami. Venujeme sa príprave finančných modelov a informačných memoránd a klientom pomáhame pri komerčných rokovaniach a štruktúrovaní transakcií a dlhových inštrumentov. Sme skúsení poradcovia aj v oblasti podpory pri negociácii samotnej zmluvnej dokumentácie, pri closingu a pri asistencii so splnením odkladacích podmienok, vrátane uzatvorenia swapových a derivátových obchodov a podobne.

podepsání smlouvy
bottom of page