SK   EN

Transakčné poradenstvo

POSKYTNUTIE ŠPECIFICKÉHO KNOW-HOW PRI TRANSAKCIÁCH

Okrem riadenia celého procesu divestícií či akvizícií poskytujeme podporu aj pri špecifických problémoch týkajúcich sa podnikových, úverových a iných transakcií. Môže ísť napríklad o:
 • finančné modelovanie pri zložitejších štruktúrach, obsahujúcich napr. viacero zdrojov financovania, kde existuje potreba presného sculptingu dlhových splátok,
 • valuácie,
 • štruktúrovanie komplexných transakcií,
 • poradenstvo pri transakciách typu projektového financovania,
 • asistencia pri benchmarkovaní derivátových transakcií.
ZÍSKAVANIE FINANCOVANIA

V rámci riadenia procesu akvizície, pri pokrývaní prevádzkových potrieb alebo v prípade financovania projektov využívame naše kontakty s oddeleniami korporátneho bankovníctva alebo oddeleniami projektového financovania v lokálnych a zahraničných bankách. Vďaka širokým kontaktom získaným v predchádzajúcich transakciách spolupracujeme s viacerými zahraničnými fondami typu private equity, mezanínovými fondami alebo inými inštitucionálnymi či individuálnymi investormi. Sprostredkúvame rôzne typy transakcií, pričom dopredu zvažujeme trhový apetít a možnosti pre jednotlivé projekty ako aj navrhujeme vhodné riešenia pre jednotlivé situácie.

Klientom poskytujeme služby ako sú napríklad:
 • konzultácie ohľadom realizovateľnosti financovania a bankovateľnosti investičných plánov klientov,
 • posúdenie možností financovania a príprava návrhu vhodného mixu a štruktúry financovania,
 • vypracovanie detailných finančných modelov pre projektové financovania a iné podobné štruktúry financovania,
 • príprava informačných memoránd či prospektov a asistencia pri informačnom zabezpečení pre poskytovateľov financovania,
 • návrh term sheetu a riadenie RfP procesu,
 • identifikácia a zabezpečenie kontaktov s poskytovateľmi juniorného financovania a seniornými bankami, prezentácia projektu a biznis plánov klienta či projektu,
 • podpora pri komerčných rokovaniach a negociácii transakčnej dokumentácie,
 • podpora pri closingu (splnenie odkladacích podmienok, benchmarking swapových a iných derivátových obchodov súvisiacich s financovaním, a pod.).