SK   EN

Roman Čmelík
Founding Partner

Roman je v súčasnosti konateľom spoločnosti Limerock Fund Manager. Pred získaním zodpovednosti za mandát JEREMIE sa venoval poradenstvu v Limerock Advisory a bol členom investičného výboru private equity fondu.

Roman je skúsený poradca pre súkromný a verejný sektor na sell a buy strane s históriou početných uzavretých transakcií a poradenských mandátov na Slovensku a v regióne. Jeho skúsenosti vychádzajú z praxe vo finančnom a poradenskom svete od roku 1997 a sú založené na . Počas tohto obdobia pracoval na privatizáciách, podnikových transakciách, due diligence, oceňovaniach a poradenských mandátoch pre lokálnych a zahraničných klientov.

Bol členom poradenského tímu pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre oblasť projektov verejno-súkromného partnerstva. Jeho výsledkom bolo napríklad aj uzavretie koncesnej zmluvy na 30 rokov na výstavbu a prevádzku cca 50 km rýchlostnej cesty s financovaním stavebnej časti projektu na úrovni EUR 1.2 mld. Túto transakciu ocenil Project Finance Magazine titulom Project Finance Deal pre rok 2009.

V transakčnej oblasti bol Roman zodpovedný za výkon početných mandátov na sell a buy strane, za prípravu oceňovacích modelov, výkon hĺbkových previerok spoločností, prípravu transakčnej dokumentácie. Pracoval napríklad na transakciách: privatizácia Slovenskej poisťovne, privatizácia Transpetrolu, spätný odkup Transpetrolu, predaj siete čerpacích staníc Transpetrol Trading, privatizácia SPP, privatizácia Slovenskej plavby a prístavov, privatizácia Letiska Bratislava, privatizácia ZSSK Cargo, predaj spoločnosti Chirana T-Injecta privátnemu investorovi, kúpa lokálneho výrobcu potravy pre zvieratá spoločnosťou Provimi, akvizícia Českého telekomu spoločnosťou Telefonica, predaj spoločnosti Matador, akvizícia VSŽ spoločnosťou US Steel, a mnohých ďalších.

Niekoľko rokov strávil špecializovaním sa v oblasti tzv. non-performing úverov. Zodpovedal za prípravu oceňovacích modelov, prípravou workout stratégií, riadením mnohopočetných due diligence tímov. Jeho skúsenosti s oblasťou workout zahrňajú aj vyše jednoročný sekondment do VÚB banky, kde bol zodpovedný za due diligence rozsiahleho portfólia (retailové aj korporátne úvery), ocenenie, carve-out, prípravu predaja balíka, identifikáciu najlepších stratégií pre vybrané materiálne úvery. Medzi jeho klientami boli J.P.Morgan, Sisu Capital, Schroder Salomon Smith, Slovenská konsolidačná a Česká konsolidační agentura.

Roman vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a absolvoval semestrálne pobyty na University of Pittsburgh, USA (ekonómia, žurnalistika) a Georgetown University, Washington, DC, USA (Bryce Harlow Institute for Business and Government Affairs). Okrem toho zložil aj skúšky ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).