SK   EN

Projekty PPP

FINANČNÉ A ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO PRI PROJEKTOCH VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA

Partneri spoločnosti ako bývalí členovia úzkeho poradenského tímu majú reálnu niekoľkoročnú skúsenosť s prípravou, tendrovaním, finančným uzatváraním a absolvovaním fázy výstavby na veľkom medzinárodnom DBOF (design, build, operate, finance) projekte. Aj na základe tejto skúsenosti poskytujeme v súvislosti s PPP projektami zadávateľom nasledovné služby:
 • prvotné posúdenie projektu, konzultácie ohľadne potrieb v štádiu prípravy projektu,
 • riadenie prípravy štúdie uskutočniteľnosti a poskytnutie vstupov do tejto štúdie v súvislosti s ekonomickými stránkami projektu, možnosťami financovania, prenosom rizík, bankovateľnosťou, návrhom štruktúry projektu, harmonogramom a pod.,
 • asistencia pri nastavení a riadení procesu verejného obstarávania koncesie a pri príprave tendrových dokumentov,
 • riadenie data roomu,
 • asistencia pri príprave a pripomienkovaní častí koncesnej dokumentácie,
 • príprava analýz výhodnosti / value for money,
 • príprava komplexného finančného modelu pre projektové financovanie,
 • komunikácia a koordinácia s inými zainteresovanými štátnymi inštitúciami,
 • asistencia pri transakčných negociáciách, vrátane účasti a organizovania koncesných dialógov,
 • participácia na road show vo veriteľskej a investorskej komunite,
 • asistencia pri komunikácii a hladkom vykonaní due diligence zo strany multilaterálnych inštitúcií či iných veriteľov a investorov.
PORADENSTVO PRI PROJEKTOCH VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA PRE SÚKROMNÚ STRANU

Okrem služieb pre zadávateľov koncesií poskytujeme asistenciu aj uchádzačom, najmä v súvislosti s účasťou na procese verejného obstarávania, koncesným dialógom resp. rokovacím konaním, zabezpečením equity a bankového financovania, štruktúrovaním transakcie, prípravou finančného modelu, negociáciou a štruktúrovaním EPC a O&M kontraktov a poistenia, a pod.