SK   EN

Oblasti služieb

M&A
Poradenstvo pri predaji a kúpe v transakciách v regióne.

Transakčné poradenstvo
Pokrytie špecifických expertných oblastí pri podnikových, úverových a iných transakciách.

Projekty PPP
Komplexné finančné a organizačné poradenstvo v súvislosti s projektami verejno-súkromného partnerstva.

Poradenstvo pre FI
Konzultingové služby pre finančné inštitúcie pri riadení rizík, remediálnom manažmente a pri problémových úveroch.

Finančné modelovanie
Príprava a posúdenie finančných modelov.