SK   EN

O nás

Spoločnosti v skupine Limerock sa zaoberajú poskytovaním služieb v oblasti podnikových financií a finančného poradenstva a v nedávnejšej dobe aj správou fondu rizikového kapitálu.

Spoločnosť Limerock Advisory bola založená v roku 2011 a od tej doby poskytuje sprostredkovanie toku kapitálu pre klientov a špecializovanú finančnú expertízu pri vykonávaní ich podnikateľskej činnosti a pri podnikových transakciách. Poskytujeme sofistikované a komerčne orientované služby tak, aby klienti v nás mali partnera, ktorý rozumie ich potrebám a dokáže priniesť hodnotu za peniaze.

Máme dlhoročné skúsenosti z medzinárodných bánk a poradenských firiem a pracovali sme na významných a náročných transakčných a poradenských mandátoch na Slovensku a v strednej Európe. Našimi klientmi sú slovenské a české súkromné spoločnosti, finančné inštitúcie a inštitúcie vo verejnom sektore.

V rámci dcérskej spoločnosti Limerock Fund Manager na základe mandátu od Európskeho investičného fondu riadime takisto fond rizikového kapitálu v rámci schémy programu JEREMIE. Fond má k dispozícii kapitál vo výške presahujúcej 12 miliónov EUR pre investovanie do inovatívnych a rastových spoločností na Slovensku, pričom pre súkromných ko-investorov poskytuje možnosť spoluinvestovať spolu s fondom. Podrobnejšie informácie o našom fonde najdete tu.