SK   EN

M&A

Poradenstvo pri predaji a kúpe spoločností na Slovensku a v širšom regióne.

SELL – SIDE M&A

V rámci poradenstva pri predaji podielov riadime celý proces od prípravy transakčnej štruktúry, cez identifikovanie potenciálnych investorov až po finančné uzatvorenie transakcie, pričom tento proces zvyčajne obsahuje nasledovné etapy:
 • zoznámenie sa s očakávaniami, cieľmi a potrebami klienta,
 • indikatívne ocenenie,
 • zmapovanie trhu a identifikovanie potenciálnych investorov,
 • návrh transakčnej štruktúry a príprava stratégie marketingu transakcie,
 • vyhotovenie informačných dokumentov pre investorov,
 • kontakt s investorskou komunitou a prezentácia spoločnosti investorom,
 • asistencia pri zabezpečení hladkého priebehu due diligence zo strany potenciálnych investorov,
 • spolupráca s inými poradcami klienta,
 • rokovania ohľadne indikatívnych a záväzných ponúk,
 • príprava a pripomienkovanie transakčnej dokumentácie,
 • asistencia pri uzatvorení a vysporiadaní transakcie.
BUY – SIDE M&A

Rovnako asistujeme našim klientom aj pri ich akvizičných plánoch. V rámci buy – side M&A sa po zadefinovaní spoločnej stratégie expanzie a transakčných cieľov snažíme poskytnúť nasledovné služby:
 • vyhľadávanie spoločnosti podľa profilu a zadania klientov,
 • sprostredkovanie úvodného kontaktu,
 • príprava transakčného plánu, vrátane stratégie financovania akvizícií,
 • strategické posúdenie a predbežného ocenenia,
 • due diligence, príprava projekcií, plánovanie prevádzkového prevzatia,
 • riadenie iných poradcov v súvislosti so špecializovaným daňovým, účtovným a právnym poradenstvom,
 • asistencia pri príprave transakčnej dokumentácie a jej negociácia,
 • asistencia pri uzatvorení a vysporiadaní transakcie.