SK   EN

Kontaktné informácie

Kontaktovať nás možete na nasledovných číslach a e-mailových adresách:

Telefón: Roman Čmelík: +421 948 455 774
Michal Jablonka: +421 914 320 062
Branislav Zlatý +421 908 436 644

E-mail:

office@limerock.sk
roman.cmelik@limerock.sk
michal.jablonka@limerock.sk
branislav.zlaty@limerock.sk


Právne informácie:
Obchodné meno: Limerock Advisory, s.r.o.
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71624/B
Sídlo: Planét 5
821 09 Bratislava , Slovenská republika
Kancelária: Paulínyho 8
811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 092 897

Daňové identifikačné údaje:
DIČ: 2023235654
IČ DPH: SK2023235654

Bankové údaje:
Účet EUR: IBAN SK31 0200 0000 0028 7367 7351
SWIFT: SUBASKBX
Účet CZK : IBAN: SK07 0200 0000 0029 4220 9253
SWIFT: SUBASKBX