SK   EN

FINANČNÉ MODELOVANIE

FINANČNÉ MODELOVANIE V PROJEKTOVOM FINANCOVANÍ

Limerock Advisory má unikátne skúsenosti v príprave a posúdení zložitých finančných modelov. V období od roku 2009 partneri spoločnosti pripravili alebo posúdili viac ako 20 finančných modelov pre projektové financovanie na Slovensku a v zahraničí. Služby poskytujeme pre vlastníkov projektov, banky a verejné inštitúcie.

Naše finančné modely sú založené na najlepšej odvetvovej praxi pre oblasť finančých inštitúcií. Mnoho modelov sme vytvorili v oblastiach ako sú eneregetika a infraštruktúra, pričom máme špeciálne skúsenosti z oblasti koncesií, v ktorej sme autormi desiatich modelov pre projekty s kapitálovou náročnosťou vyše 7,5 mld. EUR.

Vlastníci projektov používajú naše modely v procesa ponuky a získavania financovania, pre účely štruktúrovania a vyhodnotenia návratnosti, zadávatelia koncesií ich používajú ako nezávislé posúdenie modelov a ponúk, pre výpočet ziskov z refinancovania.

FINANČNÉ MODELOVANIE PRI TRANSAKCIÁCH

Bežne pripravujeme modely pre M&A transakcie, potreby seniorného financovania alebo pre všeobecné účely.