SK   EN

Branislav Zlatý, CFA
Managing Partner

Branislav pôsobí vo finančnom sektore od roku 2004 na rôznych pozíciách, kde získal významné skúsenosti v oblasti M&A, corporate finance a bankovníctva.

Pred prijatím miesta v tíme Limerock Advisory, mal zdieľanú zodpovednosť za M&A tím v s poločnosti Deloitte v Bratislave. Na pozícii Associate Director bol zodpovedný za origináciu a výkon mandátov v širokom spektre oblastí vrátane finančných služieb, retailu, informačných a komunikačných technológií, telekomunikácií a sieťových odvetviach.

Pred nástupom do spoločnosti Limerock Advisory pôsobil p. Zlatý na pozícii Associate Director vo firme Deloitte Slovensko so zameraním na získavanie a realizáciu M&A transakcií vo viacerých sektoroch akými sú finančné služby, maloobchod, informačné technológie, telekomunikácie a sieťové odvetvia. V rámci spoločnosti Deloitte bol zároveň členom stredoeurópskej skupiny zameranej na finančné služby a viedol viacero iniciatív skupiny na Slovensku. Pred pôsobením vo firme Deloitte pracoval tri roky pre lokálnu poradenskú spoločnosť Wood & Company v Bratislave v pozícii manažéra.

Jeho pracovné skúsenosti v oblasti M&A zahŕňajú poradenstvo pri založení JV projektu (v hodnote 5 mld. EUR) na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach medzi spoločnosťami Javys a ČEZ. Pôsobil pri významných buy-side, sell-side a capital raising transakciách pre medzinárodných klientov (Sumitomo Corp.), súkromné spoločnosti (Tempest, Sofip), private equity skupiny (Mid Europa, J&T, SRKF) a pre rôznych lokálnych podnikateľov.

Takisto sa venoval korporátnemu bankovníctvu počas jeho celkovo štvorročnej kariére v spoločnostiach Halifax Bank of Scotland v Londýne a Citigroup v Bratislave. Ako člen tímu zastrešujúceho vzťahy so zákazníkmi manažoval menšie portfólio dlžníkov zo segmentu veľkých korporácií (FTSE 200 vo Veľkej Británii a tržby nad 35 mil. EUR na Slovensku). Bol zodpovedný za štruktúrovanie úverových liniek pre zákazníkov a podieľal sa na úverovom schvaľovacom procese v bankových inštitúciách. Portfólio obsluhovaných zákazníkov zahŕňalo Midas Capital Partners, British Nuclear Fuels Ltd, VT Group plc, HRH Prince Alwaleed’s Fairmont Hotels, Maspex Wadowice SA, Slavia Capital a Železnice SR.

Branislav pôsobil v rámci spoločnosti Aspect Huntley Pty Ltd v austrálskom meste Sydney v oblasti prípravy analýz inštrumentov akciového trhu a poskytovania dát pre spoločnosť Morningstar.

Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela o a taktiež získal diplom Master of Commerce in Accounting & Finance Univerzity Macquarie v Sydney. Absolvoval aj skúšky CFA®. Plynule ovláda angličtinu a francúzštinu.